Inschrijving voor Swijnshooftreünie is open !!

De organisatie van de Swijnshooftreünie verloopt voorspoedig. De signalen die we krijgen geven aan dat er een fikse belangstelling is voor de reünie. Het leeft; niet verwonderlijk als we die periode van toen even in gedachten terughalen.

Al met al reden voor de organisatie om de inschrijving voor deelname aan de reünie al bijtijds open te stellen; nu eind april 2013 dus.

Zo is de belangstelling op de voet te volgen en is er altijd nog ruimte voor bijstellingen.

Op de pagina ‘Inschrijven’ van deze site staat alle verdere informatie over hoe je je als oud-lid van Jongerensociëteit ’t Swijnshooft kunt inschrijven voor de Swijnshooftreünie op zondag 17 november 2013 van 15.00 – 20.00 uur in ’t Strandpaviljoen aan de IJzeren Man / Boslaan 45 / Vught.

Tot spoedig hier op de site.

De Swijnshooftreüniekopgroep.

De stand van zaken!!

Nieuws, en zeker goed nieuws, laat zich op voorhand eenvoudig samenvatten. Vandaar dat de kopgroep dit bericht meteen begint met een bondige stand van zaken van de Swijnshooftreünie

Datum:  zondag 17 november 2013

Tijd:       15.00 – 20.00 uur

Locatie:   ’t Strandpaviljoen aan de IJzeren Man / Boslaan 45 / Vught

Programma: logisch dat we daar nog even wachten met de tipjes en de sluiers,        maar … dat de zintuigen overuren gaan maken staat nu al vast. Zien, horen, proeven, enz. enz. Met andere woorden; het zal er allemaal zijn. Oh ja, en muzikaal, heel muzikaal natuurlijk ! Misschien een reünie op zich !?

Deelnamekosten: een eerste inschatting geeft aan dat de deelnamekosten per persoon richting € 35,-  per persoon gaan. Dit is inclusief een op het jaargetijde afgestemd buffet en een aantal drankjes. Omdat het exacte aantal deelnemers nog niet bekend is moeten we voor wat betreft de definitieve deelnamekosten nog een slag om de arm houden.

Ruim 160 oud-Swijnshooftenaren hebben zich al gemeld via info@swijnshooft2013.nl om op de hoogte te worden gehouden en tevens hebben we inmiddels een lijst van 450 namen verzameld. Bij deze namenlijst willen we graag de mailadressen en uiteraard zoeken we nóg meer oud-leden

Natuurlijk bestaat de kans dat je vragen hebt, adressen van oude bekenden weet, of wetenswaardigheden kent. Ze zijn allemaal van harte welkom op info@swijnshooft2013.nl                                                                                                 De site wordt steeds aangevuld met meer foto’s krantenartikelen ed. Blijf ons volgen!

Tot spoedig hier op de site.

De Swijnshooftreüniekopgroep.