Inschrijven

't SwijnshooftInschrijven voor deelname aan de reünie:

Deze pagina geldt als inschrijfformulier voor deelname aan de Swijnshooftreünie op 17 november 2013. Degenen die tussen 1968 en 1983 lid zijn geweest van Jongerensociëteit ’t Swijnshooft kunnen in onderstaande vakjes de gevraagde informatie invullen, verzenden en € 35,00 deelnamekosten per persoon (entree, 5 drankjes, gevarieerd winterbuffet en een blijvende herinnering) voor 11 november 2013 overmaken op rekening nummer 50.34.91.926 ten name van Stichting Het Swijnshooft2013 ’s-Hertogenbosch onder vermelding van ‘Reünie 2013’. Na bijschrijving van het bedrag op de bankrekening van de stichting is de inschrijving definitief. Bij eventuele annulering na 2 november 2013 kan in verband met aangegane verplichtingen het inschrijfgeld niet meer worden gerestituteerd.

Achternaam
Eigen achternaam
Voorletter(s)
Roepnaam
Geboortedatum dd/mm/jjjj
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail van jezelf
Achternaam partner
Eigen achternaam partner
Voorletter(s) partner
Roepnaam partner
Geboortedatum partner dd/mm/jjjj
Sociëteitslid geweest? ja/nee
Opmerkingen / Vragen